Wniosek o zawarcie umowy usługi nauki języka obcego

TWOJE DANE PODAWANE W FORMULARZU CHRONI CERTYFIKAT SSL

Jakie korzyści wynikają z posiadania certyfikatu SSL i bezpiecznego połączenia?

 • Szyfrowanie danych – certyfikat SSL ochrania (szyfruje) przesyłanie poufnych informacji (np. dane przesyłane w tym formularzu).
 • Poczucie bezpieczeństwa – użytkownik korzystający ze strony ma pewność, że przesyłane informacje nie trafią w niepowołane ręce. Masz pewność, że wypełniany przez Ciebie formularz jest w pełni zabezpieczony certyfikatem SSL.
 • Wiarygodność – certyfikat SSL potwierdza wiarygodność całego serwisu BRITISH SCHOOL
 • Prestiż – certyfikat SSL jasno przedstawia, że zasady bezpieczeństwa i poufności są dla BRITISH SCHOOL bardzo ważne.
 • Rozpoznawalność marki – posiadanie certyfikatu SSL odzwierciedla Państwu, że jesteś poważną szkołą językową, której można zaufać.

 

Jak działa certyfikat SSL ?

Wniosek o zawarcie umowy usługi nauki języka obcego

  DANE OSOBOWE:

  LOKALIZACJA:

  Wskaż oddział, w którym chcesz odbywać naukę:*

  USŁUGI DODATKOWE:

  Czy zamówić komplet podręczników do kursu?:*

  FINANSE:

  Płatność:*

  Rabaty nie obowiązują w przypadku wyboru spłaty kursu w możliwie maksymalnej ilości rat. (semestr - 4 raty i rok szkolny - 8 rat)

  Wybierz rabat:

  KLAUZULA:

  W przypadku gdy Słuchacz jest osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, prosimy o uzupełnienie danych Opiekuna

  Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez BRITISH CLASS JEZIORSKI Sp.J. z siedzibą w Gdyni dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRITISH CLASS JEZIORSKI Sp.J. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 34/3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych wymaganych w formularzu jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia procesu realizacji usługi.

  Dokonując rezerwacji, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych osobowych.