Jak wybrać dobrą szkołę językową

JAK WYBRAĆ DOBRĄ SZKOŁĘ JĘZYKOWĄ?

Prawdziwą umiejętnością jest wybór nie najdroższej czy najbardziej reklamowanej szkoły, ale takiej, która spełnia twarde kryteria organizacji nauczania i najlepiej trafia w potrzeby słuchaczy.

Zanim wybierzesz kurs upewnij się:

 • że, szkoła posiada certyfikat jakości wydany przez niezależne gremium,
 • jak długi będzie kurs, ile minut trwa godzina lekcyjna (czy 45 minut?),
 • oraz jak liczna będzie grupa.

Zapytaj:

 • o procedurę kwalifikacji do grup,
 • o dyżury metodyka,
 • o możliwość korzystania z zasobów biblioteki i sprzętu multimedialnego,
 • o dostępność indywidualnych konsultacji z nauczycielem,
 • o kwalifikacje pracujących nauczycieli. Bardzo ważnym czynnikiem w procesie nauczania jest lektor. Niezależnie od metody, na której bazuje szkoła, to właśnie on determinuje charakter i przebieg zajęć. Na nim też spoczywa odpowiedzialność za wyniki nauczania. Ważne są jednak nie tylko dyplomy, jakimi legitymuje się nauczyciel, ale również staż pracy, nietuzinkowa osobowość oraz kreatywność, które owocują ciekawymi zajęciami.

Sprawdź:

 • rzetelność informacji zawartych w materiałach reklamowych,
 • sale lekcyjne.

Pamiętaj, że dobra szkoła językowa:

 • na bieżąco sprawdza obecność i postępy uczniów oraz opisuje je w formie okresowych raportów,
 • w trakcie trwania kursu przeprowadza testy, które nie tylko sprawdzają postępy, jakie uczeń zrobił, ale motywują go do wysiłku i systematyczności,
 • z reguły na zakończenie nauki wystawia zaświadczenia zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty,
 • zawiera ze słuchaczami umowy, jasno określające ‘parametry’ kursu, kwestie związane z płatnościami i obowiązkami szkoły wobec klientów,
 • przed podjęciem decyzji o zapisaniu się na kurs powinna dać swym słuchaczom możliwość wzięcia udziału w bezpłatnej lekcji próbnej – która pozwoli ocenić czy trafili na właściwy kurs i właściwego nauczyciela.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ PORAD?

Śledź nas na Facebook